MOPH AppStore
MOPH AppStore >    Medical >    MOPH

MOPH Mobile

รายละเอียด

MOPH Mobile เป็น Mobile Application ทำงานบนอุปกรณ์ iPhone บนระบบปฏิบัติการ iOS
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

มีอะไรใหม่ในรุ่น 0.0.1b.

  • Fix Support IOS9
  • ฯลฯ


Download for Iphone5
Download for Iphone6
Download for Iphone6Plus_2